სამედიცინო ცენტრ იუნონაში ფუნქციონირება განაახლა ინ ვიტრო განაყოფიერების განყოფილებამ. საზღვარგარეთიდან მოწვეული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ემბრიოლოგის გამოცდილება, უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე აპარატურა და A კლასის ლაბორატორიული აღჭურვილობა, ISO, გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გარანტიაა. ჩვენ მზად ვართ ვიყოთ თქვენს სამსახურში.