მერაბ ტატიშვილი

გენერალური დირექტორი.

ანა სხვიტარიძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

აკაკი ფირცხალაიშვილი

ქირურგიული სამსახურის უფროსი