აკაკი ფირცხალაიშვილი

ქირურგიული სამსახურის უფროსი

ნინო ჯანიაშვილი

სამკურნალო სამსახურის ხელმძღვანელი.