სამედიცინო ცენტრი

კარდიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი

სამედიცინო ცენტრი

პედიატრიის დეპარტამენტის უფროსი