რატომ კლინიკა " იუნონას" ოჯახის ექიმები ?

  ჩვენთან ოჯახის ექიმის პირველადი კონსულტაცია ყველასთვის უფასოა.
განურჩევლად ასაკის, რეგისტრაციის ადგილის, მოქალაქეობისა და დაზღვევის სტატუსისა .

 კლინიკა "იუნონაში" რეგისტრირებული ბენეფიციარები ისარგებლებენ 20 % -იანი ფასდაკლებით ლაბორატორიულ - ინსტრუმენტულ კვლევებსა და იმ სპეციალისტების კონსულტაციაზე , რომელიც არ შედის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში . 

                     იჩქარეთ აქცია ძალაშია  31 დეკემბრამდე .