აკაკი ფირცხალაიშვილი - ქირურგიული სამსახურის უფროსი 2005 წლიდან. სპეციალობით ზოგადი ქირურგი, საქართველოს ქირურგიული საზოგადოების წევრი