მარიკა ბეგიაშვილი -  სამედიცინო ცენტრი იუნონას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 2008 წლიდან. ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მართვის სპეციალისტი. დაამთავრა მენეჯმენტის უმაღლესი სკოლა TACIS-ის პროგრამით, გავლილი აქვს ზოგადი მენეჯმენტის კურსი ლონდონის ჯანდაცვის სექტორის განვითარების ინსტიტუტის პროგრამით, მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა DFID-ის საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, თბილისი-სკრენტონის პარტნიორული პროგრამა ჯანდაცვის მენეჯმენტში.