მაია პარკაული - რეპროდუქტოლოგი

ექიმთან ჩაწერა

მესიჯის გაგზავნა


მაია პარკაული რეპროდუქტოლოგი
გვანცა დვალიშვილი

კარდიოლოგი - კარდიოლოგიური დეპარტამენტის უფროსი.

იზოლდა ბუზალაძე

ექიმი გინეკოლოგი

ლალი ბოხუა

სტომატოლოგი

ლალი ბაბაევა

ექიმი დერმატოლოგი