მაია პარკაული - რეპროდუქტოლოგი

ექიმთან ჩაწერა

მესიჯის გაგზავნა


მაია პარკაული რეპროდუქტოლოგი
აკაკი ფირცხალაიშვილი

ზოგადი ქირურგი

თეონა მსხვილიძე

ექიმი სტომატოლოგი

ნინო ყურაშვილი

ოჯახის ექიმი

დარეჯან სუდაძე

ექიმი დერმატოლოგი