ლიანა ლომთათიძე - პედიატრი

ექიმთან ჩაწერა

მესიჯის გაგზავნა


ლიანა ლომთათიძე პედიატრი


განათლება:

1970-77 წწ -  თ.ს.ს.უ პედიატრი  . 

 

პროფსიული გამოცდილება:

1970 – 77 წწ - თ.ს.ს.უ  პედიატრიული ფაკულტეტი . 

1977-78 წწ - ქ. თბილისის  ნომერი პირველი კლინიკა. ექიმი- პედიატრი  .

1985 -2006 წ - თ.ს.ს.უ. პედიარიული კათედრა.ნინო ჩაკაბერია

დერმატო-ვენეროლოგი

გია ჯალალიშვილი

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ტერფისა და მტევნის ქირურგი

რუსუდან ახვლედიანი

ექიმი ნევროლოგი