მარინა გვიანიშვილი - ოჯახის ექიმი

ექიმთან ჩაწერა

მესიჯის გაგზავნა


მარინა გვიანიშვილი ოჯახის ექიმი


განათლება:

1971- 1977 წწ -  ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი .

პროფსიული გამოცდილება:

1977 წ -ქ. ორიოდი  - ინტერნატურა საოლქო საავადმყოფო .

1978 წ - ქ რუსთავი - ფუნქციური დიაგნოსტიკა .

1983 -88 წწ -ქ. თბილისი  - წინამძღვრისვილი სახ . კარდიოლოგია ს/კ ინსტიტუტი .